รับสมัครช่างกลโรงงาน/ช่างกลึง/คุมเครื่องจักร 2 ตำแหน่ง

 หน้าที่รับผิดชอบ

    - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์ผลิต

    - คุมตั้งเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ

    - กลึง/มิลลิ่งงานตามคำสั่ง (หากไม่เป็น มีบุคลากรอบรม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

    - เพศชายอายุ 20-40 ปี

    - มีประสบการณ์ทำงานช่าง โดยเฉพาะงานระบบไฮโดรลิค

    - ขยัน อดทน มีวินัย

    - ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

สวัสดิการ

    - ประกันสังคม

    - โบนัสประจำปี